Trang chủ / Khuyến Mãi / THỜI TRANG SALE TỰU TRƯỜNG 25.8

THỜI TRANG SALE TỰU TRƯỜNG 25.8


📣📣📣 THỜI TRANG SALE TỰU TRƯỜNG 25.8  📅📅📅
👉 Săn ngay hời [https://shope.ee/1fprgCTJxI]
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Mã từ 0H - 23H59 25/8:
AFFSAP - Giảm 30K đơn từ 99K (FA - HB)
AFFNGHI - Giảm 25K đơn từ 99K
AFFLE - Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K
AFFMUA - Giảm 20% tối đa 48K đơn từ 199K
AFFNE - Giảm 20% tối đa 68K đơn từ 299K
AFFROAI - Giảm 15% tối đa 88K đơn từ 399K
AFFCHOI - Giảm 15% tối đa 100K đơn từ 499K

- Mã từ 25/8 - 27/8:
AFFROII - Giảm 40K đơn từ 250K- Mã từ 26/8 - 27/8:
AFFZZ36 - Giảm 25K đơn từ 99K
AFFHJ9 - Giảm 15% tối đa 50K đơn từ 199K

- Mã từ 0H - 23H59 28/8:
AFFXS15 - Giảm 20% tối đa 50K đơn từ 199K
AFFKX45 - Giảm 30K đơn từ 99K

Xem nhiều mẫu đồ bigsize đẹp tại đây
Xem tips làm đẹp tại đây